Posiflex amb el medi ambient


Posiflex s'enorgulleix de ser partícip en l'esforç mundial per a la conservació del medi ambient fabricant Terminals Punt de Venda ecològics.


Amb aquest objectiu van ser implementats en els processos de fabricació una sèrie de polítiques i estàndards extensibles als productes finals.


Alguns exemples inclosos en aquestes polítiques podrien ser:


 

  • Substàncies perilloses . Es van revisar i provar substàncies alternatives que eliminin impactes adversos en el medi i siguin acords amb les restriccions de substàncies perilloses, Esteno no incloses en les regulacions de les ROHS.
  • Posiflex poseix els certificats per ISO 14001 i IECQ QC 080000 HSPM, així com la implantació de sistemes de producció d'acord amb la ROHS.
  • Control absolut, respecte màxim i consum mínim de recursos naturals.

A més, Posiflex es compromet a un continu control i ajust del seu entorn de treball en relaciona la seguretat i salut dels seus empleats.

Normativa ROHS


Des del 1 de juliol de 2006, es va interrompre la inclusió dels materials designats en la normativa ROHS dins dels processos de fabricació de Posiflex.


Aquests materials són:
Plom (Pb), Mercuri (Hg), Cadmi (Cd), Crom hexavalent (Cr6 +), Polibromodifeneledidos (PBB) i Polibromodifeneledidos Èters (PBDE) (ambdues substàncies retardants de les flames usades en alguns plàstics).


Com a membre responsable de la Comunitat Global en què vivim i treballem, Posiflex ofereix productes d'acord amb la normativa ROHS utilitzant materials lliures de plom en els seus dissenys. Això va ser possible gràcies a una major inversió en R & D i l'augment dels seus controls administratius, aconseguint i mantenint un menor impacte en el medi ambient i en la salut de les persones que treballen amb els productes Posiflex.

Socios ecológicos


Posiflex exigeix dels seus proveïdors la coordinació de les seves operacions amb el sistema ecològic de Posiflex que assegura que aquests proveïdors implementin polítiques ecològiques a les seves factories.

Residus electrònics- RAEE


Posiflex Ibèrica contribueix a la gestió dels residus dels productes Posiflex.

By using our website you signify your acceptance of cookie use. For more information on cookies and cookie use, see our section on cookie policy. Agree